School Fees

ONDERRIGGELD

KOSHUISFOOIE

R10 200 p.j.

R1 200 eerste verpligte paaiement betaalbaar Januarie

R900 p.m. / 10 maande

R4 900 per kwartaal of

R1 960 p.m. / maande

TUITION FEES

HOSTEL FEES

R10 200 p.a.

R1 200 compulsory first instalment payable in January.

R900 p.m. / 10 months

R4 900 per term or

R1 960 p.m. / 10 months

Gelde verhoog jaarliks met ± 10%  /  Yearly increase of ± 10%